Project Description

HPE StoreEver MSL3040 Tape Library

آیا گسترش روزافزون حجم داده‌ها در جهان امروز، روی کار شما م تاثیر گذاشته است؟ دستگاه های HPE StoreEver MSL3040 Tape Library امنیت و اطمینان رای برای داده‌های مهم سازمان‌های کوچک و یزرگ به ارمغان می‌آورد. طراحی ماژولار و توانایی استفاده از MSL LTO Upgrade Drive های قدیمی و جدید، می‌توانید تا حجم 8.4PB را با هزینه ای مقرون به صرفه ذخیره کنید.

دستگاه HPE StoreEver MSL3040 Tape Library قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته‌ای را در کنار امکانات امنیتی فراهم می‌کند، که در نتیجه باعث شده است تمام چالش‌ها و نیازهای پشتیبان‌گیری بلند مدت مانند ذخیره کردن داده‌ها و پرونده‌های پزشکی، دوربین‌های مداربسته و نیازهای تجاری را به خوبی رفع کند.

Drive DescriptionLTO-8 Ultrium 30750 LTO-7 Ultrium 15000 LTO-6 Ultrium 6250. Available with SAS and Fibre Channel interfaces

Storage CapacityUp to 8.4 PB, maximum assuming 280 slots with LTO-8 compressed 2.5:1

Data Transfer RateUp to 72.45 TB/hr with 21 LTO-8 drives compressed 2.5:1

Cartridge Slots Included40 slots for the base module 40 slots per expansion module Scale from 40 to 280 slots in a fully expanded HPE MSL3040 Tape Library

Maximum Drives per Enclosure3 half height drives (HH) per module to a total of 21 HH drives for a fully expanded HPE MSL3040 Tape Library.

Host InterfaceSupports 8 Gb/s Fibre Channel or 6 Gb/s SAS tape drives

Form Factor3U per module to a maximum of 21U